Tulella ei leikitä

Elävä tuli on kiehtova elementti, mutta sitä on osattava hallita. Turvallisuusnäkökohdat ovat Poltteen toiminnassa etusijalla. Kaikki esiintyjät ovat tulenkäsittelyn ammattilaisia ja heillä on tulityökortit. Tuliryhmä Poltteella on toiminnalleen vastuuvakuutus 1 000 000 euroon saakka.

Polte tekee tiivistä yhteistyötä pelastusviranomaisten kanssa: jokaisesta esiintymisestä laaditaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka hyväksytetään alueen pelastuslaitoksella. Tarvittaessa esiintyjät opastavat tapahtuman järjestyksenvalvojia tuliesityksen turvallisuuteen liittyvissä seikoissa.

Tuliesitystä varten tarvitaan avoin ja mahdollisimman tasainen tila. Tilan minimikoko on 10 x 10 metriä duoshowlle. Isompi tulishow vaatii muutamia metrejä enemmän tilaa. Tulinen vastaanotto voidaan toteuttaa pienessäkin tilassa. Esiintymisalue turva-alueineen rajataan näkyvästi. Sisätiloissa toteutettavan tulishown turvallisuudesta ja tilavaatimuksista löydät lisätietoa täältä.